Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

O potrzebie konstytucjonalizacji ochrony ojcostwa

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawa dziecka
  • Prawo rodzinne
  • Polska
Pages (from - to)

221 - 250

Book

Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym : interpretacja i kierunki zmian

Ministry points / chapter

20.0