Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym : interpretacja i kierunki zmian

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Data udostępnienia online

2020

Liczba stron

250

ISBN

9788366344563

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052888650605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Podstawy%20przeciwdzia%C5%82ania%20przest%C4%99pczo%C5%9Bci&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Ofiary przestępstw
  • Pokrzywdzony
  • Prawo do sądu
  • Prawo konstytucyjne
Rozdziały
O potrzebie konstytucjonalizacji ochrony ojcostwa (s. 221-250)