Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Introduction to the Special Issue "Non-military aspects of security in the changing international order"

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Security and Defence Quarterly

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 33 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł wstępny

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
Strony (od-do)

7 - 13

DOI

10.35467/sdq/135580

URL

https://securityanddefence.pl/Issue-1-2021,9842

Uwagi

Bibliografia na stronie 13.

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania