Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bilans bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście rządowych planów budowy siłowni jądrowej

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka jądrowa
  • Polityka energetyczna
  • Polska
Pages (from - to)

193 - 221

Book

Energetyka węglowa i jądrowa : wybrane aspekty

Points of MNiSW / chapter

20.0