Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Energetyka węglowa i jądrowa : wybrane aspekty

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo naukowe FNCE

Data opublikowania

2017

Liczba stron

403

ISBN

9788364541230

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991008540039705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,978-83-64541-23-0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach. Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Bilans bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście rządowych planów budowy siłowni jądrowej (s. 193-221)