Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Personal protection of people during a pandemic

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

The Copernicus Journal of Political Studies

Rocznik: 2020 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
 • Broń biologiczna
 • Epidemie
 • Klęski elementarne
 • Obrona cywilna
 • Ochrona ludności
 • Skażenia
EN
 • Biological weapons
 • Civil defence
 • Contamination
 • Environmental disasters
 • Epidemic
Streszczenie

EN The article focuses on the general principles regarding personal protection of people during a pandemic. The author indicates the difference between the concepts of an epidemic and a pandemic, characterizes civil protection, and specifies classification and possibilities of incorporating personal means of protection against biological infection. The text also highlights measures that contribute to protection of health and life of civilians as well as personal means of protection in the armed forces. The publication is based on the analysis of available literature on the subject. In the research process, the author used his many years of experience in the Armed Forces of the Republic of Poland (the chemical troops), including data gathered from simulation of conduct in CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) contaminated environment.

Strony (od-do)

101 - 122

DOI

10.12775/CJPS.2020.017

URL

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJPS/article/view/CJPS.2020.017

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 120-122.

Typ licencji

CC BY-ND (uznanie autorstwa - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0