Processing may take a few seconds...

Journal

Title

The Copernicus Journal of Political Studies

Editors

Additional title

EN CJPS

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration
5.7 Law

Journal unique ID

200051

Publisher name

Fundacja Copernicus, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN

2299-4335

Publication frequency

half-yearly

URL

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJPS/about

Comments

"The Copernicus Journal of Political Studies" (CJPS) jest anglojęzycznym czasopismem naukowym wydawanym w formule open access od 2012 roku. Ukazują się w nim rezultaty prac badawczych przede wszystkim z zakresu nauk o polityce i bezpieczeństwie dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej i obszaru postsowieckiego. Celem pisma jest udostępnianie wyników zarówno interdyscyplinarnych, jak i specjalistycznych badań i analiz odnoszących się do tematyki stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, geopolityki i szeroko pojmowanej polityki wewnętrznej państw. Czasopismo indeksowane jest w takich bazach jak: Arianta, CEJSH, Bazhum, Index Copernicus,

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2020 20.0 ---