Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ochrona praw konsumentów usług finansowych we Francji. Rola mediacji na rynku finasowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Finanse
  • Konsumenci (ekonomia)
  • Ochrona konsumenta
  • Usługi
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

145 - 161

Książka

Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu –dylematy i wyzwani

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0