Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona praw konsumentów usług finansowych we Francji. Rola mediacji na rynku finasowym

Authors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Finanse
  • Konsumenci (ekonomia)
  • Ochrona konsumenta
  • Usługi
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

145 - 161

Book

Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu –dylematy i wyzwani

Points of MNiSW / chapter

20.0