Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu –dylematy i wyzwani

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Data opublikowania

2020

Liczba stron

321

ISBN

978-83-89124-42-5

URL

https://wydawnictwo.wsksim.edu.pl/2020/11/26/polityka-gospodarcza-w-niestabilnym-otoczeniu-dylematy-i-wyzwania-mateusz-kaleta-maria-laska-dorota-zuchowska/

Rozdziały
Ochrona praw konsumentów usług finansowych we Francji. Rola mediacji na rynku finasowym (s. 145-161)