Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Mariola Lemonnier

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

E-mail

m.lemonnier@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0003-3277-9568

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (2)