Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Mediacja jako sposób ochrony praw konsumenckich we Francji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Mediation as away of consumer rights protection in France

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Studia Prawno-Ekonomiczne

Rocznik: 2020 | Tom: t. 117

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Francja
  • Konsumenci (ekonomia)
  • Mediacja (prawo)
  • Prawo
EN
  • Collaborative law
  • Consumers
  • France
  • Law
Streszczenie

PL Przedmiot badań: Artykuł dotyczy zjawiska mediacji we francuskim porządku prawnym. Opisuje typy mediacji, nadzór nad transakcjami na rynku finansowym we Francji i współpracę między organami nadzoru nad rynkiem. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest mediacja na rynku finansowym rozumiana jako narzędzie ochrony praw, jak również jako proces społeczny. Cel badawczy: Analiza zagranicznych przepisów dotyczących funkcjonowania mediacji na rynku finansowym ma wskazać, jak należy w warunkach coraz większych zagrożeń odnosić się do mediacji sektorowej i wyspecjalizowanej. Zrozumienie rozwiązań francuskich pozwoli na lepsze poznanie możliwości polskiego prawa w zakresie mediacji na rynku finansowym. Jest także źródłem pytań, refleksji i otwarcia się na nowe rozwiązania. Metoda badawcza: W artykule wykorzystano metody historyczną i dogmatyczną. Analiza prowadzona jest w porządku chronologicznym.1 Wyniki: Mediacja jest zjawiskiem społecznym. Na rynku finansowym we Francji podlega kilku zasadniczym przepisom kodeksowym, chociaż jej wprowadzanie do praktyki raczej wyprzedzało proces regulacyjny. Obecnie mamy do czynienia z regulacją i nadzorem mającymi przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na rynku finansowym. Mediacja jest jednym ze sposobów, które mogą służyć do ochrony konsumenta na rynku finansowym

Data udostępnienia online

28.12.2020

Strony (od-do)

61 - 77

DOI

10.26485/SPE/2020/117/4

URL

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/1133

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 75-77, Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-ND (uznanie autorstwa - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Publikacja indeksowana w

CEJSH | CEEOL