Processing may take a few seconds...

Article


Title

Mediacja jako sposób ochrony praw konsumenckich we Francji

Authors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Mediation as away of consumer rights protection in France

Year of publication

2020

Published in

Studia Prawno-Ekonomiczne

Journal year: 2020 | Journal volume: t. 117

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Francja
  • Konsumenci (ekonomia)
  • Mediacja (prawo)
  • Prawo
EN
  • Collaborative law
  • Consumers
  • France
  • Law
Abstract

PL Przedmiot badań: Artykuł dotyczy zjawiska mediacji we francuskim porządku prawnym. Opisuje typy mediacji, nadzór nad transakcjami na rynku finansowym we Francji i współpracę między organami nadzoru nad rynkiem. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest mediacja na rynku finansowym rozumiana jako narzędzie ochrony praw, jak również jako proces społeczny. Cel badawczy: Analiza zagranicznych przepisów dotyczących funkcjonowania mediacji na rynku finansowym ma wskazać, jak należy w warunkach coraz większych zagrożeń odnosić się do mediacji sektorowej i wyspecjalizowanej. Zrozumienie rozwiązań francuskich pozwoli na lepsze poznanie możliwości polskiego prawa w zakresie mediacji na rynku finansowym. Jest także źródłem pytań, refleksji i otwarcia się na nowe rozwiązania. Metoda badawcza: W artykule wykorzystano metody historyczną i dogmatyczną. Analiza prowadzona jest w porządku chronologicznym.1 Wyniki: Mediacja jest zjawiskiem społecznym. Na rynku finansowym we Francji podlega kilku zasadniczym przepisom kodeksowym, chociaż jej wprowadzanie do praktyki raczej wyprzedzało proces regulacyjny. Obecnie mamy do czynienia z regulacją i nadzorem mającymi przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na rynku finansowym. Mediacja jest jednym ze sposobów, które mogą służyć do ochrony konsumenta na rynku finansowym

Date of online publication

28.12.2020

Pages (from - to)

61 - 77

DOI

10.26485/SPE/2020/117/4

URL

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/1133

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 75-77, Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-ND (attribution - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

Publication indexed in

CEJSH | CEEOL