Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach - województwo małopolskie, Miasto Kraków

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Alarm ostrzegawczy
 • Kraków (woj. małopolskie)
 • Polska
 • Regionalny System Ostrzegania
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Systemy wykrywania i alarmowania
 • Sytuacja kryzysowa
EN
 • Crisis management
 • Crisis situation
 • Detection and alerting systems
 • Poland
 • Precautionary alarm
Pages (from - to)

337 - 362

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 360-362. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Samorząd terytorialny wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego i bezpieczeństwa państwa w Polsce

Ministry points / chapter

20.0