Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

System ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach - województwo małopolskie, Miasto Kraków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Alarm ostrzegawczy
 • Kraków (woj. małopolskie)
 • Polska
 • Regionalny System Ostrzegania
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Systemy wykrywania i alarmowania
 • Sytuacja kryzysowa
EN
 • Crisis management
 • Crisis situation
 • Detection and alerting systems
 • Poland
 • Precautionary alarm
Strony (od-do)

337 - 362

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 360-362. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Samorząd terytorialny wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego i bezpieczeństwa państwa w Polsce

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0