Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Samorząd terytorialny wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego i bezpieczeństwa państwa w Polsce

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Bielsko-Biała, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

402

ISBN

9788361310778

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052828615205066&context=L

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Polska
 • Samorząd terytorialny
 • Społeczności lokalne
 • Zarządzanie kryzysowe
EN
 • Administration
 • Crisis management
 • National security
 • Poland
 • Public security
 • Social security
Uwagi

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
System ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach - województwo małopolskie, Miasto Kraków (s. 337-362)