Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wpływ działalności gigantów technologicznych na globalne środowisko bezpieczeństwa : studium przypadku spółki Amazon

Authors

[ 1 ] Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Big Tech's Influence on Global Security Environment : the Case of Amazon.com

Year of publication

2020

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2020 | Journal number: nr 3 (702)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Amazon
  • Bezpieczeństwo
  • Big data
  • Nowe technologie
  • Technologia informacyjna (IT)
EN
  • Amazon.com
  • Building Information Modeling (BIM)
  • Database
  • High-technology
  • Safety
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

37 - 56

Comments

Bibliografia na stronach 53-56.

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0