Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Prawo, Prywatyzacja i Bezpieczeństwo – Szczególne wyzwania nowej ery kosmicznej (NEWSPACE)

Autorzy

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Teka Komisji Prawniczej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie

Rocznik: 2020 | Tom: t. XIII | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo
 • Kosmos
 • Prawo kosmiczne
 • Prywatyzacja
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Przestrzeń powietrzna
EN
 • Commercialization
 • New space age
 • Security in space
 • Small satellites
 • Space debris
 • Space resources
Streszczenie

PL Termin „NewSpace” – „nowa przestrzeń” odnosi się do niedawnej komercjalizacji sektora kosmicznego. Dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu jest przemysł kosmiczny. Adaptowanie rozwiązań tworzonych na potrzeby eksploracji Kosmosu, czy obserwacji Ziemi pozwala na wprowadzanie innowacji w znanych już technologiach i tworzenie rozwiązań, które rewolucjonizują gospodarkę. Technologia satelitarna dotyka praktycznie każdej dziedziny życia. Współpraca nauki i biznesu przeżywa swoją „złotą erę”. Technologie opracowywane dla sektora kosmicznego, to również ogromne szanse dla rozwoju przemysłu. Za tą „kosmiczną rewolucją” nie nadążają przepisy prawa. Koncepcja odpowiedzialności za działalność niezgodną z zasadami prawa międzynarodowego, w tym działalność podmiotów prywatnych, i odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, w tym przez prywatnych operatorów, staje się fundamentalnym problemem międzynarodowego prawa kosmicznego. Choć w zasadzie każda technologia kosmiczna może mieć podwójne zastosowanie – cywilno-wojskowe, w niniejszym artykule, z założenia – nie poruszono kwestii związanych z militaryzacją Kosmosu.

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

435 - 450

DOI

10.32084/tekapr.2020.13.2-33

URL

http://tkp.edu.pl/tkp-t-xiv-2020-nr-2/

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0