Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Mass media jako jeden z czynników oddziałujących negatywnie na zachowanie młodzieży w aspekcie zjawisk patologicznych - przemoc jako studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Mass media as one of the factors negatively affecting the behavior of schoolchildren in the aspect of pathological phenomena

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Młodzież
  • Przemoc
  • Przestępczość
  • Środki masowego przekazu
  • Wychowanie
Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

125 - 132

URL

https://www.medyk.edu.pl/wgrane-pliki/tanas-v.-welskop-w.-red.-mass-media-we-wspolczesnym-swiecie.pdf

Uwagi

Bibliografia na stronach 131-132.

Książka

Mass media we współczesnym świecie

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0