Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Mass media jako jeden z czynników oddziałujących negatywnie na zachowanie młodzieży w aspekcie zjawisk patologicznych - przemoc jako studium przypadku

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Mass media as one of the factors negatively affecting the behavior of schoolchildren in the aspect of pathological phenomena

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Młodzież
  • Przemoc
  • Przestępczość
  • Środki masowego przekazu
  • Wychowanie
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

125 - 132

URL

https://www.medyk.edu.pl/wgrane-pliki/tanas-v.-welskop-w.-red.-mass-media-we-wspolczesnym-swiecie.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 131-132.

Book

Mass media we współczesnym świecie

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / chapter

5.0