Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Mass media jako jeden z czynników oddziałujących negatywnie na zachowanie młodzieży w aspekcie zjawisk patologicznych - przemoc jako studium przypadku

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel