Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Mass media we współczesnym świecie

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Data udostępnienia online

2019

Data opublikowania

2019

Liczba stron

377

ISBN

978-83-949948-1-5

URL

https://www.medyk.edu.pl/wgrane-pliki/tanas-v.-welskop-w.-red.-mass-media-we-wspolczesnym-swiecie.pdf

Słowa kluczowe
PL
  • Środki masowego przekazu
EN
  • Mass media
Rozdziały
Mass media jako jeden z czynników oddziałujących negatywnie na zachowanie młodzieży w aspekcie zjawisk patologicznych - przemoc jako studium przypadku (s. 125-132)
Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana