Processing may take a few seconds...

Article


Title

Uwagi o formalnych i praktycznych warunkach korzystania z uprawnień policjantów zawartych w art. 15 i art. 16 ustawy o Policji przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Comments about formal and practical conditions of using police powers included in articles 15 and 16 Act of Police by soldiers of Polish Armed Forces

Year of publication

2016

Published in

PRZEGLĄD POLICYJNY

Journal year: 2016 | Journal number: nr 2 (122)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Policja
  • Prawo
  • Prawodawstwo
  • Wojsko Polskie (1944- )
Points of MNiSW / journal

8.0