Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Uwagi o formalnych i praktycznych warunkach korzystania z uprawnień policjantów zawartych w art. 15 i art. 16 ustawy o Policji przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Comments about formal and practical conditions of using police powers included in articles 15 and 16 Act of Police by soldiers of Polish Armed Forces

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

PRZEGLĄD POLICYJNY

Rocznik: 2016 | Numer: nr 2 (122)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Policja
  • Prawo
  • Prawodawstwo
  • Wojsko Polskie (1944- )
Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0