Processing may take a few seconds...

Article

Title

Uwagi o formalnych i praktycznych warunkach korzystania z uprawnień policjantów zawartych w art. 15 i art. 16 ustawy o Policji przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Comments about formal and practical conditions of using police powers included in articles 15 and 16 Act of Police by soldiers of Polish Armed Forces

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Policyjny

Journal year: 2016 | Journal number: nr 2 (122)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Policja
  • Prawo
  • Prawodawstwo
  • Wojsko Polskie (1944- )
Points of MNiSW / journal

8

Unified list of scientific journals 2013-2016

8