Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Formalne podstawy współdziałania Sił Zbrojnych RP z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku prawnego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Kwartalnik Policyjny - czasopismo Centrum Szkolenia Policji

Rocznik: 2017 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Policja
  • Prawo
  • Służby mundurowe
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Współdziałanie
EN
  • Army
  • Law
  • Police
  • Public security
Strony (od-do)

98 - 105

URL

http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2017/nr-12017/3430,W-numerze.html

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 104-105. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0