Processing may take a few seconds...

Article


Title

Formalne podstawy współdziałania Sił Zbrojnych RP z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku prawnego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Published in

Kwartalnik Policyjny - czasopismo Centrum Szkolenia Policji

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Policja
  • Prawo
  • Służby mundurowe
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Współdziałanie
EN
  • Army
  • Law
  • Police
  • Public security
Pages (from - to)

98 - 105

URL

http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2017/nr-12017/3430,W-numerze.html

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 104-105. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

1.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

1.0