Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

Kwartalnik Policyjny - czasopismo Centrum Szkolenia Policji

Editors

Publisher name

Centrum Szkolenia Policji

Editorship

Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo sekretariat: (22) 605-33-72, faks: (22) 605-35-80,

ISSN

1898-1453

Publication frequency

quarterly

URL

http://kwartalnik.csp.edu.pl

Comments

„Kwartalnik Policyjny”, wydawany jest przez Centrum Szkolenia Policji od 2007 r., stanowił przede wszystkim forum wymiany doświadczeń zawodowych, miejsce prezentacji dobrych praktyk oraz platformę edukacyjną. Pełnił również funkcję informacyjno-popularyzatorską. Na jego łamach poruszane były zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, w tym polemiki. Wiele artykułów zamieszczanych na łamach czasopisma miało walor naukowy. Zespół redakcyjny podjął starania, aby kwartalnik, zachowując swój dotychczasowy zawodowy profil, miał również charakter naukowy, tworząc dodatkową możliwość spojrzenia na ważne zagadnienia z innej perspektywy – w ujęciu nauki utylitarnej by wspomóc praktykę codziennej służby.

Current scoring

5.0

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2017 1.0 ---