Processing may take a few seconds...

Article

Title

Organizational preparation of central public administration bodies to manage the implementation of defense tasks. Part II. Organization of administrative offices of the supreme government administration bodies for the coordination of defense tasks

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

PL Przygotowanie organizacyjne naczelnych organów administracji publicznej do zarządzania realizacją zadań obronnych Część II. Organizacja urzędów administracyjnych naczelnych organów administracji rządowej na rzecz koordynacji zadań w dziedzinie obronnej

Year of publication

2020

Published in

Scientific Journal of the Military University of Land Forces

Journal year: 2020 | Journal volume: vol. 52 | Journal number: no. 4(198)

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
EN
 • Administration
 • Defence capability of a State
 • Defence planning
 • Defence readiness
 • Law
 • National security
 • Poland
 • State defence preparations
 • State defence system
PL
 • Administracja publiczna
 • Administracja rządowa
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Gotowość obronna
 • Ministrowie
 • Obronność państwa
 • Polska
 • Planowanie obronne
 • Prawodawstwo
 • Premier (urząd)
 • Przygotowania obronne państwa
 • Rząd (organ państwowy)
 • System obronny państwa
Pages (from - to)

780 - 800

DOI

10.5604/01.3001.0014.5860

URL

https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=211119&language=en

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 797-798. Streszczenie w języku polskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20 [List 2019]