Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Działalność proukraińska duchowieństwa greckokatolickiego na terenie Łemkowszczyzny w latach 1935-1939 w świetle raportów wojewody krakowskiego i lwowskiego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Duchowieństwo greckokatolickie
  • Łemkowszczyzna (region etnograficzny)
  • Historia
  • Polska
  • Ukraina
Strony (od-do)

65 - 93

Książka

Na pograniczach. Dylematy społeczne i kulturowe pogranicza. Tom XIII

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0