Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Działalność proukraińska duchowieństwa greckokatolickiego na terenie Łemkowszczyzny w latach 1935-1939 w świetle raportów wojewody krakowskiego i lwowskiego

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.4] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Duchowieństwo greckokatolickie
  • Łemkowszczyzna (region etnograficzny)
  • Historia
  • Polska
  • Ukraina
Pages (from - to)

65 - 93

Book

Na pograniczach. Dylematy społeczne i kulturowe pogranicza. Tom XIII

Ministry points / chapter

5.0