Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działalność proukraińska duchowieństwa greckokatolickiego na terenie Łemkowszczyzny w latach 1935-1939 w świetle raportów wojewody krakowskiego i lwowskiego

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Duchowieństwo greckokatolickie
  • Łemkowszczyzna (region etnograficzny)
  • Historia
  • Polska
  • Ukraina
Pages (from - to)

65 - 93

Book

Na pograniczach. Dylematy społeczne i kulturowe pogranicza. Tom XIII

Points of MNiSW / chapter

5.0