Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Na pograniczach. Dylematy społeczne i kulturowe pogranicza. Tom XIII

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Sanok, Polska

Wydawca

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka

Data opublikowania

2020

Liczba stron

250

ISBN

978-83-955225-2-9

Słowa kluczowe
PL
  • Regiony przygraniczne
  • Polska
  • Ukraina
Rozdziały
Działalność proukraińska duchowieństwa greckokatolickiego na terenie Łemkowszczyzny w latach 1935-1939 w świetle raportów wojewody krakowskiego i lwowskiego (s. 65-93)