Processing may take a few seconds...

Article

Title

Globalization in Growing Financial Markets as a Threat to the Financial Security of the Global Economy

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2020

Published in

European Research Studies Journal

Journal year: 2020 | Journal volume: Volume XXIII | Journal number: Special Issue 1

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Bank Rozrachunków Międzynarodowych
 • Banki
 • Bezpieczeństwo
 • Ekonomia
 • Finanse międzynarodowe
 • Globalizacja
 • Gospodarka światowa
 • Inwestycje
 • Kryzys finansowy
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Organizacje międzynarodowe
 • Rynek finansowy
 • Ryzyko finansowe
 • Ryzyko inwestycyjne
 • Światowa Federacja Giełd
EN
 • Bank for International Settlements (BIS)
 • Economy
 • Financial market
 • Financial risk management
 • Globalization
 • Security
 • The World Federation of Exchanges (WFE)
Pages (from - to)

335 - 355

DOI

10.35808/ersj/1764

URL

https://www.ersj.eu/journal/1764

Comments

Bibliografia na stronach 353-355.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

100 [List 2019]