Processing may take a few seconds...

Article

Title

Legal and organizational aspects of the equivalent of the Commander-in-Chief in the national security management system of the Federal Republic of Germany

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

DE Rechtliche und organisatorische Aspekte des Äquivalents zum “Commander-in-Chief” im nationalen Sicherheitsmanagementsystem der Bundesrepublik Deutschland

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Zachodni. Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2(357)

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Niemcy
 • Obronność państwa
 • Organizacja
 • Prawo
 • System obronny państwa
 • Zarządzanie
EN
 • Germany
 • Law
 • Management
 • National security
 • Organization
 • Security system
URL

https://www.iz.poznan.pl/publikacje/przeglad-zachodni/wydania/niemcy-30-lat-po-zjednoczeniu

Points of MNiSW / journal

40 [List 2019]