Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Zachodni. Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu

Editors

Title variant

EN Western Review

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History

Journal unique ID

485275

Publisher name

Instytut Zachodni

Editorship

Redakcja "Przeglądu Zachodniego" ul. Mostowa 27 61-854 Poznań

ISSN

0033-2437

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.iz.poznan.pl/publikacje/przeglad-zachodni/wydania/niemcy-30-lat-po-zjednoczeniu

Comments

"Przegląd Zachodni" - czasopismo naukowe Instytutu Zachodniego ukazuje się nieprzerwanie od lipca 1945 r. Do końca 1948 r. jako miesięcznik, następnie do 1990 r. jako dwumiesięcznik, a od stycznia 1991 r. czasopismo jest kwartalnikiem. podstawowe działy pisma to: artykuły, materiały, przeglądy i komentarze, źródła, polemiki i dyskusje, oceny i omówienia, kronika naukowa. W różnych okresach pojawiały się inne działy np. Współczesna Czechosłowacja, Kronika Niemiec współczesnych, Korespondencje (stanowiące szczególnie ciekawe źródło dla lat 1945-1959), a nawet poezje oraz raporty, wywiady czy bardzo obszerne relacje z ciekawych dyskusji, a od 2010 r. - Instytut Zachodni we wspomnieniach. Zakres tematyczny publikacji jest odzwierciedleniem profilu naukowego Instytutu Zachodniego i priorytetów badawczych w poszczególnych okresach jego działalności. Obejmuje tzw. problematykę zachodnią (Europa Zachodnia i Środkowa), zagadnienia niemieckie w aspekcie historycznym i aktualnym oraz całokształt problematyki polskich ziem zachodnich. Początek nowego tysiąclecia to głównie poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które zrodził nowy układ sił w świecie, transformacja polityczna, gospodarcza oraz mentalna krajów i społeczeństw postkomunistycznych, zjednoczenie Niemiec, pogłębianie i poszerzanie procesu integracji europejskiej czy wyzwania globalne. Tematyka ostatniego dwudziestolecia jest różnorodna, zgodnie z przyjęta formułą: Polska - Niemcy - Europa oraz dzięki możliwości swobodnej i rzetelnej analizy procesów, zjawisk i zależności oraz pojawiających się nowych trendów światowych. Indeksowany w ERIH Plus.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2020 40.0 ---