Processing may take a few seconds...

Article


Title

Współdziałanie wybranych podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w warunkach epidemii COVID–19 : znaczenie oraz wyzwania

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Cooperation of internal security entities during the COVID–19 epidemic : the Importance and challenges

Year of publication

2020

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2020 | Journal volume: t. 272 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Choroby zakaźne ludzi
 • COVID-19
 • Epidemie
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM)
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Policja
 • Polska
 • Straż graniczna
 • Straż Ochrony Kolei
 • Wirus SARS-CoV-2
 • Wojsko Polskie (1944- )
 • Zarządzanie kryzysowe
Abstract

PL W artykule autor przedstawił podstawy prawne i zasady prowadzenia w Polsce współdziałania pomiędzy wybranymi podmiotami bezpieczeństwa wewnętrznego w przypadku wystąpienia epidemii. Bazując na doświadczeniach z pandemii COVID–19 zaprezentowano obszary wspólnych działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz straży gminnych i miejskich. Podkreślono znaczącą rolę współdziałania dla sprawności prowadzenia przedsięwzięć w czasie epidemii, w szczególności w sytuacji zmniejszonych możliwości kadrowych podmiotów wiodących.

EN In the article, the author presented the legal basis and principles of cooperation in Poland between entities of internal security in the event of an epidemic. Based on the experiences of the pandemic COVID–19, areas of joint action of State Medical Emergency System, Police, Armed Forces of the Republic of Poland, Border Guard, State Fire Service, Railroad Security Guard and municipal police are presented. The significant role of cooperation in the efficiency of undertaking projects during an epidemic was emphasized, especially in the case of reduced human resouces capacity of the leading entities.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

45 - 58

DOI

10.34752/vs7h-g946

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/85

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 56-58

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0

Publication indexed in

BazTech | CEON