Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Współdziałanie wybranych podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w warunkach epidemii COVID–19 : znaczenie oraz wyzwania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Cooperation of internal security entities during the COVID–19 epidemic : the Importance and challenges

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2020 | Tom: t. 272 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Choroby zakaźne ludzi
 • COVID-19
 • Epidemie
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM)
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Policja
 • Polska
 • Straż graniczna
 • Straż Ochrony Kolei
 • Wirus SARS-CoV-2
 • Wojsko Polskie (1944- )
 • Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie

PL W artykule autor przedstawił podstawy prawne i zasady prowadzenia w Polsce współdziałania pomiędzy wybranymi podmiotami bezpieczeństwa wewnętrznego w przypadku wystąpienia epidemii. Bazując na doświadczeniach z pandemii COVID–19 zaprezentowano obszary wspólnych działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz straży gminnych i miejskich. Podkreślono znaczącą rolę współdziałania dla sprawności prowadzenia przedsięwzięć w czasie epidemii, w szczególności w sytuacji zmniejszonych możliwości kadrowych podmiotów wiodących.

EN In the article, the author presented the legal basis and principles of cooperation in Poland between entities of internal security in the event of an epidemic. Based on the experiences of the pandemic COVID–19, areas of joint action of State Medical Emergency System, Police, Armed Forces of the Republic of Poland, Border Guard, State Fire Service, Railroad Security Guard and municipal police are presented. The significant role of cooperation in the efficiency of undertaking projects during an epidemic was emphasized, especially in the case of reduced human resouces capacity of the leading entities.

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

45 - 58

DOI

10.34752/vs7h-g946

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/85

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 56-58

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0

Publikacja indeksowana w

BazTech | CEON