Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Wstęp redaktora naukowego wydania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2020 | Tom: t. 272 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł wstępny

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Choroby zakaźne ludzi
 • COVID-19
 • Epidemie
 • Informatyzacja
 • Kształcenie
 • Ogniwa obronne pozamilitarne
 • System obronny państwa
 • Szkolnictwo wyższe
 • Wirus SARS-CoV-2
 • Wojska Obrony Terytorialnej
 • Wywiad agenturalny
EN
 • COVID-19
 • Education
 • Espionage
 • Higher education
 • National security
 • Non military defence structures
 • Security system
 • Territorial defence troops
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

5 - 8

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/79/89

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana