Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

THE ESSENCE OF SOCIAL COMPETENCES IN BUILDING RESILIENCE TO THREATS IN LOCAL COMMUNITIES ON THE EXAMPLE OF A COMMUNE

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 47 | Numer: no 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kompetencje społeczne
  • Społeczności lokalne
Streszczenie

EN Contemporary threats are characterised by their unpredictability, variability and rate of spread. These three characteristics lead to an innovative approach and understanding of the safety of small social groups – i.e. The local communities. One of the pillars of this security is the resilience of local communities to threats. The foundations for increasing resilience to threats are primarily: adequate communication, economic development, social capital and interpersonal competences. This article is devoted to interpersonal competences, which allow the local community to cooperate. The aim of the article is to indicate the essence of social competences in shaping resilience to threats in local communities on the example of the Lesznowola commune and to define social competences that help members of the local community build such resilience. The author tries to answer the following question: What social competences help members of the local community to the greatest extent in building resilience to threats?

Strony (od-do)

7 - 18

DOI

10.12775/AUNC_ZARZ.2020.03.001

URL

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2020.03.001

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0