Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Istota zdolności adaptacyjnych w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Kompetencje społeczne
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

99 - 108

Book

Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego

Presented on

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa” pt. Edukacja dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego, 10-12.04.2019, Gdynia, Polska

Ministry points / chapter

20.0