Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Istota zdolności adaptacyjnych w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Kompetencje społeczne
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie
Strony (od-do)

99 - 108

Książka

Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego

Zaprezentowany na

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa” pt. Edukacja dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego, 10-12.04.2019, Gdynia, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0