Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Wydawca z listy MNiSW

Akademia WSB

Data opublikowania

2019

Liczba stron

221

ISBN

978-83-958874-0-6

Słowa kluczowe
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
Rozdziały
Istota zdolności adaptacyjnych w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych (s. 99-108)
Konferencja

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa” pt. Edukacja dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego, 10-12.04.2019, Gdynia, Polska