Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Przegląd wybranych teorii użycia sił powietrznych w kontekście strategicznego wymuszania

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN A review of selected theories use of air force in the context of strategic extortion

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
 • Air forces
 • Air operations
 • Air superiority
 • Air warfare
 • Boyd John (1927-1997)
 • Douhet Giulio (1869-1930)
 • Military aviation
 • Military deterrence
 • Military doctrines
 • Military theoreticians
 • Mitchell William (1879-1936)
 • Trenchard Hugh Montague (1873-1956)
 • Warden John A. (1943- )
 • War
 • War strategy
PL
 • Boyd John (1927-1997)
 • Doktryny wojenne
 • Douhet Giulio (1869-1930)
 • Odstraszanie militarne
 • Operacje powietrzne
 • Lotnictwo wojskowe
 • Mitchell Wiliam (1879-1936)
 • Przewaga w powietrzu
 • Siły powietrzne
 • Strategia wojenna
 • Taktyka
 • Teoretycy wojskowi
 • Trenchard Hugh Montague (1873-1956)
 • Warden John A. (1943- )
 • Wojna
 • Wojna powietrzna
Strony (od-do)

65 - 82

URL

https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1206

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Determinanty bezpieczeństwa militarnego

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana