Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Determinanty bezpieczeństwa militarnego

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Siedlce, Polska

Wydawca

Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Data opublikowania

2016

Liczba stron

299

ISBN

9788364415500

URL

https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1206

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Polska
Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 271-293. Indeks. Streszczenie w języku angielskim przy rozdziałach

Rozdziały
Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana