Processing may take a few seconds...

Article

Title

Insurance Protection of Soldiers in Missions and Operations Outside the Country

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2020

Published in

European Research Studies Journal

Journal year: 2020 | Journal volume: Volume XXIII | Journal number: Issue 4

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Misje wojskowe
  • Operacje pokojowe
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Żołnierze
  • Żołnierze ranni i chorzy
  • Wojsko
  • Polska
Pages (from - to)

148 - 161

Physical description

Ilustracje

DOI

10.35808/ersj/1677

URL

https://www.ersj.eu/journal/1677

Comments

Bibliografia na str. 161

Points of MNiSW / journal

100