Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Insurance Protection of Soldiers in Missions and Operations Outside the Country

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

European Research Studies Journal

Rocznik: 2020 | Tom: Volume XXIII | Numer: Issue 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Misje wojskowe
  • Operacje pokojowe
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Żołnierze
  • Żołnierze ranni i chorzy
  • Wojsko
  • Polska
Strony (od-do)

148 - 161

Opis fizyczny

Ilustracje

DOI

10.35808/ersj/1677

URL

https://www.ersj.eu/journal/1677

Uwagi

Bibliografia na str. 161

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0