Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Ćwiczenia obronne „Gotowość 2017” : jako element praktycznego przygotowania formacji obrony cywilnej do zwalczania zagrożeń lokalnych w czasie wojny

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Wariant tytułu

EN Defensive exercise "Standby 2017" as an element of practical preparation of the civil defense formation to fight against local dangers

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2018 | Tom: t. 262-263 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Gotowość obronna
  • Obrona cywilna
  • Obronność państwa
  • Ogniwa obronne pozamilitarne
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Wojna
Streszczenie

PL Formacje Obrony Cywilnej są jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa ludności w czasie wojny. Autor przedstawia uwarunkowania rozwoju, przygotowania i perspektywy wykorzystania tych struktur podczas zwalczania lokalnych zagrożeń. Praktyczne aspekty tego zagadnienia omówiono na przykładzie ćwiczeń obronnych „Gotowość 2017”.

EN Formations of Civil Defense is one of the most important elements of population security. Author present the conditions for the development of formations, preparations and prospects to make use to fight against local dangers. The practical aspects of problem exemplified by defensive exercise Standby 2017.

Strony (od-do)

239 - 258

DOI

10.34752/exx2-2g80

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-8ec7e06e-7a62-421d-8e5e-56048e6677cd?q=bwmeta1.element.baztech-6152d41a-1aa8-41ee-874e-7ebc701b1a29;11&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronach 256-258. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

2,0