Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Ćwiczenia obronne „Gotowość 2017” : jako element praktycznego przygotowania formacji obrony cywilnej do zwalczania zagrożeń lokalnych w czasie wojny

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel