Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

W poszukiwaniu optymalnej drogi rozwoju : wyzwania stojące przed Polską do 2050 roku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN In search for the optimum road of the development : challenges standing in front of Poland to 2050

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Rocznik: 2018 | Numer: nr 1(38)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Polityka energetyczna
  • Polska
Strony (od-do)

581 - 593

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pmn_38_tekst.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0