Processing may take a few seconds...

Article


Title

W poszukiwaniu optymalnej drogi rozwoju : wyzwania stojące przed Polską do 2050 roku

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN In search for the optimum road of the development : challenges standing in front of Poland to 2050

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1(38)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Polityka energetyczna
  • Polska
Pages (from - to)

581 - 593

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pmn_38_tekst.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

9.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

9.0