Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Publisher name

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań

Domains

PL Bezpieczeństwo narodowe | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Bezpieczeństwo zdrowotne | Psychologia | Pedagogika | Zarządzanie

ISSN

1899-3524

Publication frequency

quarterly

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/

Unified list of scientific journals 2013-2016

9