Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Partycypacja społeczna a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych na przykładzie gminy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Gminy
  • Grupy społeczne
  • Partycypacja społeczna
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
Strony (od-do)

119 - 133

Książka

Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0