Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Partycypacja społeczna a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych na przykładzie gminy

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Gminy
  • Grupy społeczne
  • Partycypacja społeczna
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
Pages (from - to)

119 - 133

Book

Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Ministry points / chapter

20.0