Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Elbląg, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Data opublikowania

2020

Liczba stron

298

eISBN

9788362336593

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911568433105606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prawne%20uwarunkowania%20funkcjonowania%20samorządu%20terytorialnego%20w%20polsce&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Partycypacja społeczna
  • Polska
  • Planowanie przestrzenne
  • Prawo wyborcze
  • Samorząd terytorialny
  • Wybory samorządowe
  • Zarządzanie kryzysowe
Uwagi

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych, orzecznictwo przy pracach. Jedna praca w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim i polskim przy pracach.

Rozdziały
Partycypacja społeczna a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych na przykładzie gminy (s. 119-133)