Processing may take a few seconds...

Article


Title

Eksport uzbrojenia RP w latach 2013–2018 jako czynnik budowania bezpieczeństwa militarnego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Polish Arms Exports in 2013-2018 as a Factor in Building Military Security

Year of publication

2020

Published in

Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne

Journal year: 2020 | Journal number: nr 1(62)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Broń
  • Eksport
  • Polska
  • Sprzęt wojskowy
  • Zbrojenia
EN
  • Military equipment
  • Military security
  • Poland
  • Weapons
Abstract

PL Stan bezpieczeństwa Polski stanowi pochodną rangi, jaką zarówno w bliskiej, jak i odległej perspektywie, nadają obronności władze państwa. Po zmianie systemu politycznego, bezpieczeństwo kraju uległo radykalnej zmianie. Polska została członkiem NATO i Unii Europejskiej, co wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa. Celem artykułu jest analiza eksportu uzbrojenia w latach 2013-2018 jako czynnik budowania bezpieczeństwa militarnego. Bezpieczeństwo militarne obejmuje różne działania w obszarze bezpieczeństwa narodowego, w szczególności w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom militarnym. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury oraz aktów prawnych, analizę danych statystycznych.

EN The state of security of Poland is a derivative of the rank that both the near and the distant perspective give defense to the state authorities. Poland’s security radically changed after adoption of the new political system. Poland became a member of the NATO and the European Union which enhanced its security. The purpose of the article was to analyze arms exports in 2013-2018 as a factor in building military security. Military security includes various activities in the area of ​​national security, in particular in the field of counteracting military threats. The literature analysis, the legal acts and analysis of statistical data have been applied as methods of the research.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

41 - 63

URL

https://i.vistula.edu.pl/media/docs/xYPg1HdmtN909L3YKcobjypVT.pdf

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 62-63. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0