Processing may take a few seconds...

Article

Title

Eksport uzbrojenia RP w latach 2013–2018 jako czynnik budowania bezpieczeństwa militarnego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Polish Arms Exports in 2013-2018 as a Factor in Building Military Security

Year of publication

2020

Published in

Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne

Journal year: 2020 | Journal number: nr 1(62)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Broń
  • Eksport
  • Polska
  • Sprzęt wojskowy
  • Zbrojenia
EN
  • Military equipment
  • Military security
  • Poland
  • Weapons
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

41 - 63

URL

https://i.vistula.edu.pl/media/docs/xYPg1HdmtN909L3YKcobjypVT.pdf

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 62-63. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20 [List 2019]