Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Eksport uzbrojenia RP w latach 2013–2018 jako czynnik budowania bezpieczeństwa militarnego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Polish Arms Exports in 2013-2018 as a Factor in Building Military Security

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne

Rocznik: 2020 | Numer: nr 1(62)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Broń
  • Eksport
  • Polska
  • Sprzęt wojskowy
  • Zbrojenia
EN
  • Military equipment
  • Military security
  • Poland
  • Weapons
Streszczenie

PL Stan bezpieczeństwa Polski stanowi pochodną rangi, jaką zarówno w bliskiej, jak i odległej perspektywie, nadają obronności władze państwa. Po zmianie systemu politycznego, bezpieczeństwo kraju uległo radykalnej zmianie. Polska została członkiem NATO i Unii Europejskiej, co wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa. Celem artykułu jest analiza eksportu uzbrojenia w latach 2013-2018 jako czynnik budowania bezpieczeństwa militarnego. Bezpieczeństwo militarne obejmuje różne działania w obszarze bezpieczeństwa narodowego, w szczególności w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom militarnym. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury oraz aktów prawnych, analizę danych statystycznych.

EN The state of security of Poland is a derivative of the rank that both the near and the distant perspective give defense to the state authorities. Poland’s security radically changed after adoption of the new political system. Poland became a member of the NATO and the European Union which enhanced its security. The purpose of the article was to analyze arms exports in 2013-2018 as a factor in building military security. Military security includes various activities in the area of ​​national security, in particular in the field of counteracting military threats. The literature analysis, the legal acts and analysis of statistical data have been applied as methods of the research.

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

41 - 63

URL

https://i.vistula.edu.pl/media/docs/xYPg1HdmtN909L3YKcobjypVT.pdf

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 62-63. Streszczenie w języku angielskim.

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0