Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

EN Society and Politics : an educational journal

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.5 Nauki o polityce i administracji

Unikatowy identyfikator czasopisma

200006

Wydawca

Akademia Finansów i Biznesu Vistula, filia w Pułtusku

ISSN

1733-8050

Częstotliwość

kwartalnik

URL

https://i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/10/info

Uwagi

"Społeczeństwo i Polityka" to czasopismo naukowe powstałe w 2004 roku, powołane do życia z inicjatywy pracowników Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Celem wydawnictwa jest upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego oraz pełnienie funkcji forum, na którym przedstawiane są najnowsze wyniki badań. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, wiodącą dyscypliną są nauki o polityce i administracji. Mogą w nim publikować zarówno pracownicy naukowi i doktoranci Akademii Finansów i Biznesu Vistula, jak również autorzy z innych ośrodków naukowych. Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną. Czasopismo indeksowane w bazach: CEEOL, CEJSH, EBSCO.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2020 20,0 ---