Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne

Editors

Additional title

EN Society and Politics : an educational journal

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.5 Political science and public administration

Journal unique ID

200006

Publisher name

Akademia Finansów i Biznesu Vistula, filia w Pułtusku

ISSN

1733-8050

Publication frequency

quarterly

URL

https://i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/10/info

Comments

"Społeczeństwo i Polityka" to czasopismo naukowe powstałe w 2004 roku, powołane do życia z inicjatywy pracowników Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Celem wydawnictwa jest upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego oraz pełnienie funkcji forum, na którym przedstawiane są najnowsze wyniki badań. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, wiodącą dyscypliną są nauki o polityce i administracji. Mogą w nim publikować zarówno pracownicy naukowi i doktoranci Akademii Finansów i Biznesu Vistula, jak również autorzy z innych ośrodków naukowych. Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną. Czasopismo indeksowane w bazach: CEEOL, CEJSH, EBSCO.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2020 20.0 ---