Processing may take a few seconds...

Article

Title

The model of an organization performance measurement in the context of sustainable system management

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

PL Model pomiaru wydajności organizacji w kontekście zrównoważonego zarządzania systemem, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju

Year of publication

2020

Published in

Entrepreneurship and Sustainability Issues

Journal year: 2020 | Journal volume: vol. 7(3)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
EN
  • Performance
  • Performance measurement
  • Management systems
  • Sustainability
PL
  • Oraganizacje
  • Przedsiębiorczość
  • Systemy
  • Zarządzanie
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

1819 - 1831

DOI

10.9770/jesi.2020.7.3(25)

URL

https://ideas.repec.org/a/ssi/jouesi/v7y2020i3p1819-1831.html

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

70 [List 2019]