Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Entrepreneurship and Sustainability Issues

Wariant tytułu

PL Kwestie Open Access przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.4 Nauki o zdrowiu
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

5771

Wydawca

Centrum Przedsiębiorczości i Zrównoważonego Rozwoju

Redakcja

Prof. Abel Femi Adekola , Wilkes University, USA

Dziedziny

PL Bezpieczeństwo | Globalizacja | Inżynieria środowiska | Migracje | Technika | Technologie informacyjne

eISSN

2345-0282

Częstotliwość

nieregularne

URL

http://jssidoi.org/esc/

Uwagi

ZAGADNIENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ISSN 2345-0282 (online) jest recenzowanym czasopismem naukowym, służącym jako platforma wspierająca multidyscyplinarne / interdyscyplinarne innowacje, które łączą społeczności badawcze i użytkowników końcowych, których to dotyczy. To tam teoria spotyka się z praktyką, czego dowodzą autorzy będący ekspertami w całym przemysłowym łańcuchu wartości - w tym wizjonerami biznesowymi, organami regulacyjnymi i normalizacyjnymi, a zwłaszcza ogólnoeuropejskimi sieciami poprzez partnerstwa sektora publicznego i prywatnego (PPP). Przyjęte artykuły przedstawiają wyniki inicjatyw i odkryć we wszystkich dziedzinach nauki i technologii, zwłaszcza w naukach społecznych i humanistycznych. Zachęca się do podejścia multidyscyplinarnego. Niedawne uzupełnienia do już dobrze znanej redakcji obejmują ekspertów z sektorów energii i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), szczególnie skupionych na postępach w dziedzinie rozwoju zrównoważonego rozwoju środowiskowego. W czasopiśmie tym publikowane są oryginalne prace naukowe, bogate w studia przypadków współczesnych demonstracji, przedstawiające innowacyjne rozwiązania problemów społeczno-ekonomicznych i społeczno-technicznych, które nękają współczesne społeczeństwa. Jest to czasopismo, które jest pozycjonowane jako platforma współpracy, na której teoria spotyka się z praktyką,co jest realizowane poprzez publikację autorów, którzy odkryli nowe powiązania między formułowaniem danych a podstawowymi teoriami, przypadkami, obserwacjami i sprawdzonymi hipotezami wynikającymi z analizy tych danych.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2020 70,0 ---
  • 2021 70,0 ---