Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Entrepreneurship and Sustainability Issues

Title variant

PL Kwestie Open Access przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.9 Environmental engineering, mining and energy
3.4 Health sciences
4.2 Agriculture and horticulture
5.6 Management and quality studies

Journal unique ID

5771

Publisher name

Centrum Przedsiębiorczości i Zrównoważonego Rozwoju

Editorship

Prof. Abel Femi Adekola , Wilkes University, USA

Domains

PL Bezpieczeństwo | Globalizacja | Inżynieria środowiska | Migracje | Technika | Technologie informacyjne

eISSN

2345-0282

Publication frequency

irregular

URL

http://jssidoi.org/esc/

Comments

ZAGADNIENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ISSN 2345-0282 (online) jest recenzowanym czasopismem naukowym, służącym jako platforma wspierająca multidyscyplinarne / interdyscyplinarne innowacje, które łączą społeczności badawcze i użytkowników końcowych, których to dotyczy. To tam teoria spotyka się z praktyką, czego dowodzą autorzy będący ekspertami w całym przemysłowym łańcuchu wartości - w tym wizjonerami biznesowymi, organami regulacyjnymi i normalizacyjnymi, a zwłaszcza ogólnoeuropejskimi sieciami poprzez partnerstwa sektora publicznego i prywatnego (PPP). Przyjęte artykuły przedstawiają wyniki inicjatyw i odkryć we wszystkich dziedzinach nauki i technologii, zwłaszcza w naukach społecznych i humanistycznych. Zachęca się do podejścia multidyscyplinarnego. Niedawne uzupełnienia do już dobrze znanej redakcji obejmują ekspertów z sektorów energii i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), szczególnie skupionych na postępach w dziedzinie rozwoju zrównoważonego rozwoju środowiskowego. W czasopiśmie tym publikowane są oryginalne prace naukowe, bogate w studia przypadków współczesnych demonstracji, przedstawiające innowacyjne rozwiązania problemów społeczno-ekonomicznych i społeczno-technicznych, które nękają współczesne społeczeństwa. Jest to czasopismo, które jest pozycjonowane jako platforma współpracy, na której teoria spotyka się z praktyką,co jest realizowane poprzez publikację autorów, którzy odkryli nowe powiązania między formułowaniem danych a podstawowymi teoriami, przypadkami, obserwacjami i sprawdzonymi hipotezami wynikającymi z analizy tych danych.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2020 70.0 ---
  • 2021 70.0 ---