Processing may take a few seconds...

Article

Title

Koncepcja federacyjna polskiego rządu jako forma nowego ładu pokojowego w Europie (1939–1945)

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Title variant

EN The federation concept of the Polish government as a form of a new peace order in Europe (1939–1945)

Year of publication

2020

Published in

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bepieczeństwo
  • Federacje regionalne
  • Europa Środkowa
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

191 - 213

DOI

10.14746/ssp.2020.2.10

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

20 [List 2019]