Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The Effectiveness of Logistic Processes in Military Supply Chains

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
 • Logistyka wojskowa
 • Łańcuch dostaw
 • Siły zbrojne
 • Systemy logistyczne
 • Wsparcie logistyczne
 • Zabezpieczenie logistyczne
 • Zabezpieczenie materiałowe
EN
 • Armed forces
 • Logistic support
 • Material support
 • Military logistics
Streszczenie

EN Armed forces functioning in contemporary conditions require effective and efficient logistic support. Both during the implementation of tasks in garrisons as well as during peace support operations or a crisis response operation, forces must be supplied at the right time with materiel in the right quantity and quality and at the right price. Modern military supply chains consist of many elements, both military and civil, implementing logistic processes to meet the needs of the forces and provide them conditions for their tasks.The article, based on performed researches has identified the specifics of military supply chains and characterized the key dimensions of their effectiveness. On the basis of the conducted research categorization and priorities of effectiveness in the military logistic system were determined.

Strony (od-do)

972 - 982

URL

https://ibima.org/accepted-paper/the-effectiveness-of-logistic-processes-in-military-supply-chains/

Uwagi

Bibliografia na stronie 982.

Książka

Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges

Zaprezentowany na

35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2.04.2020, Seville, Spain

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

International Business Information Management Association (IBIMA)

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0

Punktacja MNiSW / konferencja (CORE)

70,0

Publikacja indeksowana w

Scopus | WoS