Processing may take a few seconds...

Article


Title

Prace parlamentarne nad reformą prawa wyborczego w Sejmie III kadencji (1930 - 1935)

Authors

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Published in

Studia Wyborcze

Journal year: 2020 | Journal volume: t. 29

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Historia
  • Kadencja (prawo)
  • Parlament
  • Prawo wyborcze
  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1922-1939)
Pages (from - to)

55 - 83

License type

CC BY (attribution alone)

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0