Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia Wyborcze

Editors

[ 1 ] Uniwersetytet Łódzki

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.5 Political science and public administration
5.7 Law
5.8 Sociology

Journal unique ID

200138

Publisher name

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Editorship

Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki) Zastępca Redaktora Naczelnego – prof. dr hab. Anna Rakowska-Trela (Uniwersytet Łódzki) Sekretarz Redakcji – mgr Magdalena Wrzalik (Uniwersytet Łódzki)

Domains

PL Politologia | Prawo | Socjologia

ISSN

1898-0082

eISSN

2450-9337

Publication frequency

half-yearly

URL

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Wyborcze/about/editorialTeam

Comments

„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie. Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---