Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Aspekty prawne delimitacji przestrzeni powietrznej i kosmicznej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Przestrzeń powietrzna
Strony (od-do)

259 - 276

URL

https://www.facebook.com/events/instytut-infrastruktury-transportu-i-mobilno%C5%9Bci-sgh/sektor-lotniczy-w-erze-transformacji-spo%C5%82ecznej-i-technologiczne/3166727930046328/

Książka

Sektor lotniczy w erze transformacji społecznej i technologicznej : monografia dedykowana prof. Elżbiecie Marciszewskiej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0